Statystyki

  • Odwiedziło nas: 19836104
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 249 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Plastyka 1

POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI

FORMATKA

autor/ szkoła / miejscowość
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu szkół), miejscowość

tytuł dobrej praktyki

lead: Nauczyciel

mgr Wioletta Tęgos

Zespół Szkół nr 1 w Kole

SYMETRIA I RYTM W ARCHITEKTURZE

w/w

przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)
Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę

Klasa V – Szkoła Podstawowa

Plastyka

cele
Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia: Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy programowej (wymagania szczegółowe)

UCZEŃ:

- potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: rytm i symetria w architekturze

- posługuje się terminami: architektura sakralna i architektura świecka

- zna pojęcie:  fasada

- umie wskazać przykłady różnych kompozycji w budowlach

pomoce dydaktyczne
Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.)?

- tablica interaktywna

- laptop

- dostęp do Internetu i korzystanie ze stron:

 www.multiwsipnet.pl  oraz www.operon.pl/filmy

- interaktywny program do nauki plastyki : „Poznaj świat plastyki”

krótki opis pomysłu
Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystać w swojej pracy

- korelacja międzyprzedmiotowa:

·     matematyka – pojecie symetrii

·     muzyka – pojęcie rytmu i kompozycji

·           historia – pojecie fasady, różnorodność budowli architektonicznych w zależności od epoki, funkcje budowli i cechy budowli różnych epok

Number of queries : 63