Statystyki

  • Odwiedziło nas: 19836398
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 249 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Dobre praktyki

 

 

 Opis dobrej praktyki -  korzystanie z technologii, aby stały się elementem kształcenia i wzbogaciły umiejętności i kompetencje ucznia.

Dobra praktyka powinna odnosić się do lekcji przedmiotowej, zadania uczniowskiego oraz projektu edukacyjnego. 
Może dotyczyć monitorowania lub ewaluacji procesu nauczania, organizacji procesu nauczania i uczenia się, zarządzania klasą lub pracą uczniów, organizacji i przebiegu zespołowej pracy nauczycieli i innych.

Dobra praktyka TIK spełnia następujące kryteria ogólne:


 wspomaga lub wzbogaca tradycyjne treści kształcenia i formy przekazu,
 umożliwia i ułatwia proces uczenia się oraz osobisty rozwój ucznia,
 wzbogaca wiedzę uczniów oraz ich motywację,
 stwarza szansę do przekształcenia uczniów/ nauczycieli w społeczność ucząca się – zdolną do przyswajania nowej wiedzy,
 stanowi wsparcie wysiłków nauczyciela, ułatwia jego pracę,
 inspiruje do szukania nowy rozwiązań metodycznych oraz poprawy jakości nauczania,
 jest możliwa do wykorzystania, a także rozwijania przez innych nauczycieli.
 Kryteria opisu dobrej praktyki:
 pokazuje celowy sposób zastosowania TIK,
 przedstawia zwięźle pomysł w taki sposób, by inni nauczyciele mogli go wykorzystać w swojej pracy,
 odpowiada na pytanie, czego się uczniowie nauczyli, jakie umiejętności zdobyli, ćwiczyli lub doskonalili,
 podaje, co się sprawdziło w tej praktyce, czy uczniowie odnieśli sukces,
 zawiera informacje o mocnych stronach i wskazówki dla naśladowców oraz planowanych zmianach,
 załączone są materiały, które powstały w trakcie realizowania dobrej praktyki, np. prace uczniów, zdjęcia, filmy, audycje, dokumentacja nauczyciela,
 są podane źródła materiałów wykorzystanych przez uczniów lub nauczycieli,
 wymienia narzędzia TIK, programy, aplikacje, strony WWW, jakie zostały wykorzystane.PO CZYM POZNAĆ, ŻE UŻYCIE TIK NA DANEJ LEKCJI BYŁO CELOWE I ZWIĘKSZYŁO SZANSE OSIĄGNIĘCIA CELÓW PRZEZ UCZNIÓW?


Odpowiedzi na to pytanie można udzielić, gdy możliwe jest porównanie efektów uczenia się z wykorzystaniem TIK z efektami uczenia się bez użycia TIK. Można uznać następujące kryteria takiej oceny. 


Uczniowie:


• byli skoncentrowani na celach uczenia się, a nie na obsłudze narzędzi TIK,
• szybciej osiągnęli cele uczenia się, niż bez wykorzystania TIK,
• więcej się nauczyli (wiedza, świadomość i umiejętności),
• potrzebowali mniej czasu na opanowanie tych samych umiejętności niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod nauczania,
• byli bardziej zaangażowani w uczenie się, aktywni.

Number of queries : 62