Statystyki

  • Odwiedziło nas: 19835778
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 249 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

cyfrowa szkoła logo

Od listopada w naszej szkole realizowany jest projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. W ramach przedsięwzięcia w szkole zainstalowana została nowoczesna sieć bezprzewodowa, a nasi uczniowie będą uczestniczyć w tworzeniu Cyfrowej Mapy Dorzecza Warty, mając do dyspozycji: tablety, laptop, stację pogodową oraz senseDisc – urządzenia służące do pomiarów środowiska przyrodniczego.

    

Uczniowie  pracują w dwóch grupach projektowych 12 osobowych pod kierunkiem pań: Małgorzaty Macurek i Magdaleny Hetman-Kurzawińskiej. Grupy projektowe skupiają uczniów klas: 6a i 5a.

Główną metodą wykorzystywaną przez uczniów w procesie sporządzania Cyfrowej Mapy Dorzecza Warty jest metoda projektu badawczego. Metoda ta, polega na systematycznym zbieraniu danych oraz opracowywaniu przez uczniów informacji ilościowych, a także jakościowych dotyczących zagadnień środowiska naturalnego.

Projekt  opiera się na naukach przyrodniczych, społecznych oraz matematyce i ma sprzyjać budowaniu pogłębionych związków uczniów z „małą ojczyzną”- Wielkopolską.

Uczniowie uczestniczący w projekcie uczą się metodą dociekania naukowego, poznają strukturę i zależności w środowisku społeczno-przyrodniczym poprzez analizę relacji w czasie i przestrzeni. Zespoły badawcze obserwują, dokonują pomiarów i eksperymentują z wykorzystaniem technik komputerowych.

 

Młodzi badacze Dorzecza Warty wykorzystują TIK do:

  • przetwarzania, wizualizacji, analizy i interpretacji własnych wyników,
  • zestawiania wyników jednej szkoły z pomiarami innych szkół dzięki serwerowi mapowemu.

 

W ramach  projektu trwającego od listopada 2019  do maja 2020 r.  realizowane są w naszej szkole dwa scenariusze:

  • zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody i analiza jej wpływu na funkcjonowanie przyrody i społeczeństw z wykorzystaniem stacji pogodowej,
  • ceny wybranych artykułów żywnościowych w Kole i okolicy oraz na obszarze Dorzecza Warty.

 

 

  • Ponadto prowadzone są zajęcia o tematyce zanieczyszczeń i ochrony środowiska. Uczniowie wykonali prace plastyczne, które zostały wyeksponowane na wystawie „Chrońmy Naszą Planetę”, stworzyli również plakaty metodą graficzną z wykorzystaniem tabletów.

Cyfrowa szkoła 1         

 

W ramach zajęć projektowych młodzi badacze Dorzecza Warty odwiedzili stację meteorologiczną w Kole.  Obejrzeli urządzenia znajdujące się w ogródku meteorologicznym, zapoznali się  z ich działaniem i obsługą. Mieli możliwość obserwacji różnych rodzajów termometrów  w klatce meteorologicznej, poznali deszczomierz, wiatromierz, urządzenie badające przejrzystość powietrza. Zapoznali się ze sposobem pomiaru temperatur  w gruncie.  Wzięli udział w pomiarach i analizie czynników klimatycznych.

Ciekawym punktem wycieczki była możliwość obserwowania momentu przekazania danych przez pracownika stacji do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na zakończenie uczniowie obejrzeli urządzenia, które dawniej służyły do pomiaru składników pogody.

Wskazówki przekazane przez pracownika stacji meteorologicznej posłużyły młodym badaczom w pracy z własną stacją meteorologiczną, która została zainstalowana przy szkole.

    

 

Dalsza przygoda z projektem będzie oparta na pracy z przyrządem SenseDisc – służącym do pomiarów parametrów środowiska przyrodniczego: pH roztworu, natężenia oświetlenia, temperatury, wilgotności względnej, poziomu dźwięku, przewodnictwa elektrycznego, zawartości tlenu i CO2. Uczniowie skupią również uwagę na przekazaniu swoim młodszym i starszym kolegom oraz koleżankom wiedzy na temat właściwej segregacji odpadów.

 

Przygoda z projektem zakończy się w maju, jednak otrzymany sprzęt, zdobyta wiedza i doświadczenie w ramach prac projektowych posłuży kolskim badaczom jeszcze przez kolejne lata.

Number of queries : 61