Statystyki

  • Odwiedziło nas: 19881576
  • Do końca roku: 67 dni
  • Do wakacji: 242 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Biblioteka szkolna

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli”

- Marcus Tullius Cicero

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 jest pracownią ogólnoprzedmiotową wspomagającą proces nauczania i wychowania, edukację czytelniczą oraz informacyjną uczniów. Służy nauczycielom w codziennej pracy, wspiera ich doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.Jest dla uczniów azylem spędzania wolnego czasu, a także miejscem własnego rozwoju kulturalnego. Biblioteka prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, organizuje konkursy, wystawy tematyczne, apele, włączaja się w imprezy i uroczystości szkolne.

Zbiory naszyej biblioteki obejmują literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, literaturę popularnonaukową i pedagogiczną, czasopisma fachowe oraz księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki, albumy, atlasy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe. W naszych zbiorach znajdują się również kasety video, płyty CD i DVD.

Od roku 2007 przy bibliotece szkoły podstawowej działa pracownia multimedialna wyposażona w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Użytkownicy mogą korzystać m.in. z pakietu Microsoft Office, Nero oraz multimedialnych wydawnictw PWN. Pracownia jest czynna codziennie w godzinach pracy biblioteki. 

Number of queries : 61