Statystyki

  • Odwiedziło nas: 19835658
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 249 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

"Szkolna Soczewka"

 

 

 

 

 

 

Naszą gazetkę szkolną wydajemy od marca 2010 roku. Pomysł narodził się wśród uczniów i nauczycieli uczestniczących w  projekcie edukacyjnym “Szkoła myślenia “ ( Centrum Edukacji Obywatelskiej).

 

      Kolejny raz w tym roku szkolnym uczniowie zgłosili potrzebę prowadzenia gazetki szkolnej w wersji papierowej. „Szkolna Soczewka”  ukazuje się  jako miesięcznik lub dwumiesięcznik. Członkowie zespołu stosują “skrzynkę kontaktową” ( w pracowni nr 3) lub skrzynkę mailową (szkolnasoczewka@gmail.com), aby dać czytelnikom możliwość wpływania na kształt gazetki i problemy w niej poruszane.

 

              Od września 2013 roku gazetka objęła wydarzenia dotyczące młodzieży gimnazjalnej ze względu na połączenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole i Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II  w Kole w Zespół Szkół nr 1 w Kole.

          

              Zainteresowanie uczniów rozwojem technologii informacyjnej, nowymi możliwościami komunikowania się i dostępem do informacji sprzyja  wspólnemu  rozwiązywaniu problemów, twórczego działania w grupie i przyczynia się do rozbudzania dociekliwości intelektualnej.

    Członkowie redakcji przygotowują teksty, zdjęcia, rysunki i krzyżówki. Uczniowie mogą zamieszczać w niej wiersze, swobodne teksty, elementy grafiki wykonane w programach graficznych.

Opiekunem wydawanej gazetki jest: pani Jolanta Mikołajczyk i pani Jolanta Zwierzchowska.

 

Number of queries : 61