Statystyki

  • Odwiedziło nas: 19835981
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 249 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Język polski

POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI

FORMATKA

autor/ szkoła / miejscowość
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu szkół), miejscowość

tytuł dobrej praktyki

lead
Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania)

mgr Agnieszka Lubczyńska

Piszemy sprawozdanie z wycieczki do Londynu

w/w

przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)
Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę

Klasa VI- Szkoła Podstawowa

Język polski

cele
Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia: Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy programowej (wymagania szczegółowe)

Uczeń:

- potrafi redagować tekst zgodnie z zasadami poprawności językowej,

- wie, co odróżnia sprawozdanie od tekstu poetyckiego,

- zna cechy charakterystyczne  gatunku,

- potrafi korzystać ze słowników

- wie, gdzie leży Anglia i jej stolica

pomoce dydaktyczne
Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.)?

- tablica interaktywna

- laptop

- korzystanie ze stron http://www.jigsawplanet.com/

- słownik języka polskiego

 - fotografie z wycieczki

krótki opis pomysłu
Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystać w swojej pracy

Prezentacja własnych zdjęć z wycieczki –zabawa w odgadywanie co to za miejsce , co to za zabytek …

Ćwiczenie z użyciem tablicy interaktywnej –układanie puzzli ze zdjęć,

Odszukanie definicji sprawozdania

Dobieranie wyrazów bliskoznacznych

 wspólne wymienianie cech sprawozdania , ustalenie planu -miejsce, czas uczestnicy, informacje o wyglądzie zabytków itp.

Zwrócenie uwagi na pisownię wilka literą nazw własnych

Układania sprawozdania

efekty pracy
Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosować TIK?

Uruchomienie zmysłu wzroku do lepszego  zapamiętania treści omawianej na lekcji

Wzrost atrakcyjności  lekcji 

Uczniowie podnoszą swoją motywację do nauki

Uczniowie szybciej zapamiętują podaną wiedzę za pomocą TIK

uwagi
Jakie działania planujesz w przyszłości? Czy zamierzasz zmienić lub rozwinąć swój pomysł? Przed czym chcesz przestrzec naśladowców dobrej praktyki?

 

Pokaz slajdów zabytków  Londynu z krótkim opisem

załączniki
Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach)

Zdjęcia, albumy pamiątkowe  , strony internetowe

Number of queries : 63