Statystyki

 • Odwiedziło nas: 19835955
 • Do końca roku: 74 dni
 • Do wakacji: 249 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Regulamin wykorzystania komputerów służbowych

REGULAMIN WYKORZYSTANIA KOMPUTERÓW SŁUŻBOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KOLE

 

 

 1. Sprzęt komputerowy może być wykorzystywany jedynie do celów edukacyjnych.
 1. Wykorzystanie sprzętu komputerowego musi być zawsze zgodne z obowiązującym prawem.
 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek posiadania i przechowywania dowodów legalności oprogramowania zainstalowanego na komputerach będących w jego posiadaniu.
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytym stanie technicznym wykorzystywanego sprzętu jak i oprogramowania. Zabronione jest użytkowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w sposób, który może stanowić zagrożenie dla innych użytkowników i ich danych.
 1. Stanowczo zabrania się wykorzystywania sprzętu komputerowego do celów nie związanych z działalnością szkoły, a w szczególności do:
 • Prowadzenia działalności mającej na celu naruszenie bezpieczeństwa systemów komputerowych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Niedopuszczalne są próby włamań na konta innych użytkowników, zakłócanie i blokowanie pracy innych użytkowników, nieuprawnione niszczenie cudzych danych itp.
 • Prowadzenia działalności komercyjnej nie związanej z działalnością szkoły.
 • Rozpowszechniania treści i materiałów nawołujących do przemocy lub nietolerancji.
 • Przeglądania, gromadzenia i rozpowszechniania materiałów o treści pornograficznej, propagujących przemoc, rasizm, itp., lub naruszających obowiązujące prawo.
 • Posługiwania się fałszywymi informacjami w celu uzyskania dostępu do zasobów komputerowych.
 • Prowadzenia jakiejkolwiek działalności naruszającej dobre imię Zespołu Szkół Nr 1 w Kole.
 1.  Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, wobec użytkownika mogą być wyciągnięte konsekwencje służbowe.
Number of queries : 62