Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2904489
  • Do końca roku: 43 dni
  • Do wakacji: 221 dni

Ślubowanie Klas Pierwszych

To jedna z uroczystości, która wpisuje się w kalendarz imprez naszej szkoły. Dnia 30 października 2019 roku uczniowie dwóch klas pierwszych uczestniczyli w takim święcie. Uczniowie odświętnie ubrani przyszli do szkoły w towarzystwie Rodziców, Dziadków i Rodzeństwa. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: dyrektor szkoły – pan Waldemar Pietrzak, wicedyrektor – pani Bogumiła Bartłomiejczak, burmistrz miasta Koła – pan Krzysztof Witkowski oraz zastępca burmistrza – pan Lech Brzeziński.

Pierwszoklasiści wystąpili w programie artystycznym, przygotowanym pod okiem wychowawców: klasy IA – pani Joanny Starosty oraz klasy IB – pani Agnieszki Gazdy. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Nie zabrakło też humoru. W dalszej części uczniowie wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśnicy. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.
Dużym przeżyciem był sam moment pasowania. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły podstawowej i zaśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpił moment złożenia przysięgi przez uczniów klas pierwszych. Pan dyrektor oraz pani wicedyrektor dokonywali pasowania, przykładając duży ołówek do ramienia każdego ucznia.
Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia i dzieci z wychowawczyniami oraz rodzicami, a także goście udali się do klas na słodki poczęstunek.
W ramach działalności Szkolnego Klubu SKO w naszej szkole, na tę miłą uroczystość osobiście przybył do nas pan kierownik banku, który przybliżył zasady działania SKO i osobiście wręczył pierwszemu uczniowi książeczkę oszczędnościową SKO. Tradycyjnie uczniowie otrzymali też drobne upominki.


Wszystkim pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.