Statystyki

  • Odwiedziny: 1256256
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 190 dni

Kalendarium

Czwartek, 2017-12-14

Imieniny: Alfreda, Izydora

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                                Koło, dnia 12.11.2012 r.

 

ZS1.223.1.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 Dotyczy: przetargu nieorganicznego na „Dostawę sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” – rządowy   

 program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania  technologii informacyjno  -   

 komunikacyjnej dla Zespołu Szkół nr 1 w Kole. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole, ul.  

 Poniatowskiego 22, 62-600 Koło”

 

 

              Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kole działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” – rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania  technologii informacyjno - komunikacyjnej dla Zespołu Szkół nr 1 w Kole. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole, ul. Poniatowskiego 22, 62-600 Koło”

 

 

Za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych została uznana oferta złożona przez Hardsoft – Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19,60-166 Poznań z  ceną  brutto: 169 398,10 zł. Oferta ta zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert.

 

         W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

1)      oferta Nr 1 złożona została przez Copy Service Tomasz Bodnar, ul. Widok 53a,62-800 Kalisz;

2)      oferta Nr 2 złożona została przez EWAM SYSTEM Technologie Informatyczne, ul. Złotowska 66, 60-189 Poznań;

3)      oferta Nr 3 złożona została przez Hardsoft – Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19,60-166 Poznań

 

        W toku oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny, poszczególne oferty otrzymały następują ilość punktów:

 

1) Oferta Nr 2 – 72,07 pkt,

2) Oferta Nr 3 - 100 pkt,