Statystyki

  • Odwiedziło nas: 3001015
  • Do końca roku: 25 dni
  • Do wakacji: 203 dni

Ciekawa lekcja biologii w klasach szóstych

Uczniowie klasy 6A i 6B na lekcji biologii mieli nietypowego gościa. Aby jak najlepiej poznać budowę, środowisko życia i znaczenie dżdżownicy w przyrodzie, pani Magdalena Hetman–Kurzawińska – nasz biolog, "zaprosiła" na zajęcia dżdżownicę. 

Żywa lekcja biologii to najlepszy sposób aktywizacji uczniów. Choć byli tacy, którzy woleli zachować bezpieczną odległość. Jednak większość uczniów była żywo zainteresowana nawet bezpośrednim kontaktem z żywym stworzeniem. Prosimy o więcej takich zajęć.

Pragniemy uspokoić wszystkich obrońców zwierząt – żaden osobnik w czasie tych zajęć nie ucierpiał.